Ontwerpwedstrijden - Openbaar en nationaal aanbesteden uit de gratie?

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Openbaar en nationaal aanbesteden uit de gratie?

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er geen openbare procedures voor architectuuropdrachten (aanbesteding zonder voorselectie) gestart. In het eerste kwartaal van 2014 en 2015 waren dit er nog 15 resp. 11. Het aandeel Europese niet-openbare procedures is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van 2014 was dit 50%, in 2015 42% en in 2016 ruim 82%.
De Rijksoverheid was in het eerste kwartaal van 2014 verantwoordelijk voor 1 op de 4 aanbestedingen van architectendiensten. In het eerste kwartaal van 2015 was dit 1 op de 6. In het eerste kwartaal van 2016 ontbreekt de Rijksoverheid als opdrachtgever. Onderwijsinstellingen besteden voor het derde jaar op rij 6 opdrachten aan en nemen bijna de helft van de aanbestedingen van architectendiensten (46%) voor hun rekening.

U kunt het volledige kwartaalbericht hiernaast downloaden.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.