Ontwerpwedstrijden - Per 1 januari 2022 is de Gids proportionaliteit gewijzigd
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Per 1 januari 2022 is de Gids proportionaliteit gewijzigd

Per 1 januari 2022 is de Gids proportionaliteit gewijzigd. Bij aanbesteden moet u het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. De wijzigingen hebben betrekking op rechtsverwerkingsclausules.

De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. Lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.