Ontwerpwedstrijden - Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020

Dit Plan van aanpak gaat ver maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam inkopen genoemd) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/ prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Binnen deze drie elementen is er aandacht voor specifieke thema’s als circulair inkopen, biobased inkopen, de internationale sociale voorwaarden en innovatiegericht inkopen.

De impact van MVI is het grootst als de inkoopkracht van overheden in samenhang wordt ingezet. Jaarlijks koopt ‘de overheid’ namelijk voor ongeveer 60 miljard Euro in, waarvan ca. 10 miljard door de Rijksoverheid en 50 miljard door andere overheden. Het Plan van aanpak richt zich op alle overheden en beoogt de samenwerking op dit dossier tussen overheden te versterken. Het plan gaat daarbij uit van de eigen verantwoordelijkheid van overheden. Voor een goede toepassing van het instrument MVI is het van belang dat overheden, bedrijven en organisaties duurzaamheidsambities vastleggen en bepalen, vanuit eigen (politieke) kaders en lokaal /regionaal/landelijk, Europees en overig Internationaal beleid, waaronder bijvoorbeeld de OESO-richtlijnen.

U kunt het plan hiernaast downloaden

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.