Ontwerpwedstrijden - Politiek akkoord over wederkerigheid bij toegang tot markten van derde landen bij aanbestedingen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Politiek akkoord over wederkerigheid bij toegang tot markten van derde landen bij aanbestedingen

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt waarmee de EU meer invloed krijgt om betere toegang te doen verkrijgen tot markten voor overheidsopdrachten buiten de Europese Unie. Hiermee krijgen EU-bedrijven meer kansen op toegang tot markten in derde landen. Het akkoord gaat over het zogeheten Internationaal Aanbestedingsinstrument (IPI).

De EU-markt voor overheidsopdrachten is een van de grootste en meest toegankelijke ter wereld. Binnen de EU reguleren de EU-aanbestedingsrichtlijnen de relevante markt voor overheidsopdrachten. Veel van de belangrijkste (internationale) handelspartners van de EU blijken echter op hun markten restrictieve praktijken toe te passen die discriminerend kunnen zijn voor EU-ondernemingen. Deze beperkingen treffen concurrerende EU-sectoren zoals de bouw, het openbaar vervoer, medische apparatuur, elektriciteitsopwekking en farmaceutische producten. Lees verder bij de bron.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.