Ontwerpwedstrijden - Scoringsmethode beïnvloedt kwaliteit aanbesteding
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Scoringsmethode beïnvloedt kwaliteit aanbesteding

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag stelt dat verantwoordelijke opdrachtgevers “in geval van dienstverlening altijd het principe prijs volgt kwaliteit hanteren en vooraf de wegingsfactoren dusdanig scherp formuleren zodat differentiatie tussen kwalitatief goede en slechte aanbestedingen mogelijk is.” Emeritus hoogleraar Jan Telgen (nu onderzoeker bij het Public Procurement Research Center) waarschuwt echter dat dat niet genoeg is. “De wegingen zeggen niks, zolang de scoringsmethode niet bekend is. Zonder de scoringsmethode kun je geen zinvolle discussie hebben.”

Telgen begint zijn uitleg, tijdens het door de stichting Code Verantwoordelijk Markgedrag georganiseerde congres ‘Van Principe naar Praktijk’, bij de basis. “In Nederland moeten opdrachtgevers vooraf aan de aanbesteding aangeven waar ze op zullen letten, bijvoorbeeld naar prijs (in euro’s), levertijd (in weken) en kwaliteit (bepaald door een kwaliteitsscore) en welk gewicht aan deze categorieën wordt gegeven. Deze weken, euro’s en kwaliteitsscores moeten vervolgens worden omgezet in punten en wie de meeste punten heeft wint. De punten worden berekend aan de hand van de scoringsmethode. Dat is de standaardtechniek in Nederland.”

Lees verder bij de bron.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.