Ontwerpwedstrijden - Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over Beter Aanbesteden en versterken rechtsbescherming bij aanbesteden

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over Beter Aanbesteden en versterken rechtsbescherming bij aanbesteden

In het eerste kwartaal van 2021 komt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat met een plan om rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Een klankbordgroep boog zich de afgelopen tijd met het ministerie over concrete maatregelen. Dit meldt de staatssecretaris 3 december 2020 in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin kondigt zij ook het vervolg van Beter Aanbesteden aan, dat vanaf 2021 onder meer inzet op dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Naar aanleiding van een onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden kondigde staatssecretaris Keijzer in oktober 2019 aan extra maatregelen te nemen op dit vlak. Hierbij schakelde zij de hulp in van een klankbordgroep, die bestond uit zowel vertegenwoordigers van ondernemers en aanbestedende diensten als leden vanuit de wetenschap en advocatuur. In een serie bijeenkomsten heeft de klankbordgroep maatregelen uitgewerkt op deelgebieden, zoals klachtafhandeling vóór het moment van inschrijving, zo meldt de staatssecretaris in de kamerbrief.

Lees verder bij de bron.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.