Ontwerpwedstrijden - Strategische en praktische hulp bij circulair inkopen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Strategische en praktische hulp bij circulair inkopen

Voor inkopers, projectleiders, duurzaamheidscoördinators en bestuurders die circulair willen inkopen is er een nieuw hulpmiddel: de Wegwijzer Circulair Inkopen. De online tool biedt strategische en praktische hulp bij het circulaire inkoopproces en de organisatie daarvan. Dit initiatief van de Green Deal Circulair Inkopen biedt actuele kennis, tips en praktijkcases voor organisaties met circulaire ambities.

De Wegwijzer Circulair Inkopen zoomt in op verschillende vlakken van circulair inkopen. Op technisch gebied gaat het bijvoorbeeld om hoe u materialen en grondstoffen hoogwaardig kunt hergebruiken. Ook is er veel aandacht voor de financiële en organisatorische kant, zoals het opstellen van beleid en hoe u interne en externe stakeholders betrekt. Verder staat per productgroep specifiek aangegeven waar kansen liggen om circulair in te kopen en wat de bijbehorende aandachtspunten zijn. In de tool is input van diverse ervaringsdeskundigen verwerkt.

Lees verder bij de bron.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.