Ontwerpwedstrijden - Tendervergoedingen nog altijd ondermaats
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tendervergoedingen nog altijd ondermaats

In oktober 2018 presenteerde staatssecretaris Mona Keijzer de Handreiking Tenderkostenvergoeding aan de Tweede Kamer, waarin verwezen wordt naar de BNA Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Deze handreiking moet faire tendervergoedingen bevorderen. Grofweg de helft van de bureaus (52%) ontvangt vaker een inschrijfvergoeding dan voorheen, al zijn die meestal onredelijk laag. Zo’n 44% van de bureaus ziet geen verbetering. Veel aanbesteders hebben onvoldoende besef van de inschrijfkosten die architecten maken. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2021.

Noodzaak
Vrijwel alle bureaus van meer dan 10fte doen mee aan architectenselecties. Bij bureaus tussen de 5 en 10 fte is dat een derde. Kleinere bureaus doen niet of nauwelijks mee aan selecties. Voor veel bureaus is deelname aan selecties noodzakelijk. Bureaus doen vooral mee omdat ze uitgenodigd worden en/of omdat het de meest directe toegang is tot opdrachten. Veel opdrachtgevers moeten verplicht aanbesteden. Zo is een architectenselectie de enige route om in aanmerking te komen voor een ontwerpopdracht van een publiek gebouw van enige omvang en aanzien. Lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.