Ontwerpwedstrijden - Uitkomsten evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Uitkomsten evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is, twee jaar na oprichting, het functioneren van de Commissie van Aanbestedingsexperts geëvalueerd. De hoofdconclusies van het rapport kunt u hieronder lezen.

  • In welke mate heeft de CvAE de doelstellingen zoals geformuleerd in de Toelichting bij het Instellingsbesluit behaald? In welke mate draagt de werkwijze van de CvAE bij aan die doelstellingen?
    Doelstelling 1: “Door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten bijdragen aan de oplossing van aanbestedingsklachten”: de klachtenprocedure is zorgvuldig en laagdrempelig en de kwaliteit van de adviezen is hoog. In bijna de helft van de gevallen draagt een advies bij aan het oplossen van de betreffende aanbestedingsklacht. Een kortere doorlooptijd van de adviezen en vergroting van de bekendheid van de Commissie van Aanbestedingsexperts kan de doeltreffendheid vergroten.

  • Doelstelling 2: “Een leereffect teweegbrengen bij ondernemingen en aanbestedende diensten”: de adviezen brengen in beperkte mate een leereffect teweeg bij ondernemingen en aanbestedende diensten. Adviezen leiden in veel gevallen niet tot aanpassingen in andere en navolgende aanbestedingsprocedures en aanpassingen in het algemene aanbestedingsbeleid van aanbestedende diensten.

  • Doelstelling 3: “De professionaliteit van de aanbestedingspraktijk verder verbeteren”: de adviezen leveren een bijdrage aan de professionalisering van de aanbestedingspraktijk. Deze bijdrage kan verder worden vergroot door de inhoud van adviezen beter te ontsluiten en nog meer aandacht te besteden aan het bieden van een ‘concreet handelingsperspectief’ in de adviezen.

  • In hoeverre is de werkwijze van de CvAE doelmatig? De Commissie van Aanbestedingsexperts is een organisatie in ontwikkeling. Er zijn verschillende voorzieningen getroffen voor een doelmatige taakuitvoering. De doelmatigheid van de taakuitvoering kan nog verder worden verbeterd door vaker gebruik te maken van de expertpool en inhoudelijke ondersteuning door het secretariaat.

Het rapport, de periodieke rapportage en de kamerbrief kunt u hiernaast downloaden.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.