Ontwerpwedstrijden - Uitvoeringsverordening van de Commissie tot vaststelling van standaardformulieren overheidsopdrachten gepubliceerd
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Uitvoeringsverordening van de Commissie tot vaststelling van standaardformulieren overheidsopdrachten gepubliceerd

De Europese Commissie heeft, naar aanleiding van de wijziging van richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, de standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten aangepast.Het gebruik van deze formulieren is verplicht na 18 april 2016. Als een lidstaat voor die datum uitvoering geeft aan de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, dan moeten de formulieren vanaf die datum worden gebruikt.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.