Ontwerpwedstrijden - Verlieslijdend Bam hoopt op minder zeperds met nieuwe aanbestedingsvorm
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verlieslijdend Bam hoopt op minder zeperds met nieuwe aanbestedingsvorm

Het Rijk en de Nederlandse bouwers experimenteren met een nieuwe vorm van aanbesteden. Bij twee grote projecten wordt die vorm beproefd. De proef is gevolg van jarenlange discussies en onmin tussen bouwers en overheden, vooral Rijkswaterstaat, over de bestaande aanbestedingsprocedures.

Bij de twee projecten krijgen een paar geselecteerde bouwers de opdracht om een ontwerp voor een project te maken. Zij krijgen daarvoor betaald, ook als hun plan niet wordt uitverkozen. Pas als het ontwerp gereed is, wordt de prijs bepaald waarvoor het project kan worden uitgevoerd. Dan wordt ook bepaald wie het gaat uitvoeren – dat hoeft niet de ontwerpende partij te zijn. Lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.