Ontwerpwedstrijden - Verplicht elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Verplicht elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017

In het wetsvoorstel voor wijzigingen in de Aanbestedingswet worden aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven verplicht om per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen volledig digitaal aan te besteden. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelt.

Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.