Ontwerpwedstrijden - Verslag Expertmeeting Instituut voor Bouwrecht: Consultatie Aanbestedingswet

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verslag Expertmeeting Instituut voor Bouwrecht: Consultatie Aanbestedingswet

Het Instituut voor Bouwrecht organiseerde op 24 april 2015 onder leiding van prof. mr. J.M. Hebly een expertmeeting in Amsterdam (ten kantore van Nauta Dutilh N.V.) met als doel een reactie te geven op de oproep van het Ministerie van Economische Zaken inzake de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse Aanbestedingswet d.d. 3 april 2015. De reactie betreft het voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 van 2 april 2015.

Het verslag van de expertmeeting kunt u hier naast downloaden.

Tot en met 5 mei 2015 kon iedereen reageren op het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 reageren. Een overzicht van alle openbare reacties vindt u hier.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.