Ontwerpwedstrijden - Wat nu de aanbestedingsrichtlijnen niet tijdig zullen zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012?

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Wat nu de aanbestedingsrichtlijnen niet tijdig zullen zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012?

Europese richtlijnen dienen, in tegenstelling tot verordeningen, omgezet te worden in nationale wetgeving om van kracht te zijn. De in 2014 door Europa vastgestelde nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bepalen dat deze uiterlijk moeten zijn geïmplementeerd op 18 april 2016. Op 9 maart 2016 heeft er een plenair debat over het wetsvoorstel plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling heeft de minister van Economische Zaken aangegeven dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 1 juli 2016 is. Dit betekent dat de wet pas inwerking zal treden na het verlopen van de implementatietermijn.

Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.