Ontwerpwedstrijden - Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed gaat definitief in op 12 mei 2021
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed gaat definitief in op 12 mei 2021

Vanaf woensdagavond 12 mei 2021 om 18:00 uur verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED. Aanbestedende diensten wordt het dringende advies gegeven om hun planning op de nieuwe situatie aan te passen.

Op de website van TenderNed vindt u meer informatie over deze wijziging, zoals de reden van de wijziging, wat wijzigt er, de uitzonderingen en het dringende advies inschrijftermijnen aan te passen.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.