Ontwerpwedstrijden - “Woningcorporaties moeten aanbesteden”
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

“Woningcorporaties moeten aanbesteden”

De Europese Commissie (EC) vindt dat Nederlandse woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn. Zowel branchevereniging Aedes als het kabinet kunnen zich niet vinden in deze visie. Ze hebben nu tot eind maart om op de aanmaningsbrief van de EC te reageren. Petra Heemskerk, advocaat aanbestedingsrecht bij CMS, verwacht echter dat ‘Europa’ gelijk krijgt. “Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig. Dat zijn ze al heel lang. Ze willen het natuurlijk niet zijn, maar ze moeten gewoon de wet volgen.”

Heemskerk legt uit dat het allemaal draait om de vraag in hoeverre woningcorporaties gekwalificeerd kunnen worden als publiekrechtelijke instelling. “Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de organisatie zijn opgericht om te voorzien in behoeften van algemeen belang, die niet van commerciële of industriële aard zijn. Ten tweede moet deze rechtspersoonlijkheid hebben. Aan deze twee voorwaarden wordt duidelijk voldaan door woningcorporaties. De derde voorwaarde is dat er sprake moet zijn van overheidsafhankelijkheid. Als je kijkt naar de Woningwet en de mogelijkheid die de overheid heeft om in te grijpen bij woningcorporaties, denk ik dat ook aan deze voorwaarde wordt voldaan.”

Lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.