Ontwerpwedstrijden - Zevende jaarrapportage CvAE | Aantal klachten stabiel, aantal adviezen lager

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Zevende jaarrapportage CvAE | Aantal klachten stabiel, aantal adviezen lager

Tussen 1 maart 2019 en 1 maart 2020 zijn 57 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) ingediend. Daarmee is het aantal bij de CvAE ingediende klachten nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande drie jaren (met 53, 59 en 57 klachten). De CvAE heeft echter bijna de helft minder adviezen geproduceerd: 21 in het zevende rapportagejaar ten opzichte van 38 in het zesde rapportagejaar. Deze daling houdt verband met onderbezetting waar de CvAE mee te kampen heeft gehad.

De CvAE heeft na afsluiting van het rapportagejaar met ondersteuning van tijdelijke inhuurkrachten en met extra inspanningen de als gevolg van de onderbezetting opgelopen achterstanden grotendeels weggewerkt. De CvAE heeft haar zaken voorlopig weer op orde. Wel is gebleken is dat de CvAE een kleine organisatie is waarbinnen eigenlijk niemand kan worden gemist. Dat betekent dat in geval van tijdelijke uitval als gevolg van ziekte, of in geval van personele wisselingen met bijbehorende inwerkperioden, een verhoogd risico op achterstanden in de afhandeling van klachten bestaat.

Lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.