Ontwerpwedstrijden - Opdrachtnemers
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Opdrachtnemers

U kunt per opdrachtgever alle uitgeschreven aanbestedingen en prijsvragen bekijken.

 
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.