Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties

2020 – Veel opdrachtgevers hebben weinig ervaring met architectenselecties bij de aanbesteding van architectendiensten. De Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties geeft concrete tips en voorbeelden, die helpen om op een doelmatige en faire manier deelnemers te selecteren voor een architectenselectie.

De Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties is bedoeld voor opdrachtgevers, adviseurs en architecten. De Richtlijn is tot stand gekomen met input van gemeenten, het rijk, architecten, adviseurs en aannemers. Al deze partijen erkennen de noodzaak om de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren: evenwichtige architectenselecties zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De richtlijn is een initiatief van de BNA, Architectuur Lokaal, TwynstraGudde en ZRi. De richtlijn is tot stand gekomen met input van gemeenten, het rijk, architecten, adviseurs en aannemers. Deze partijen erkennen de noodzaak om de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren.