Ontwerpwedstrijden - Nieuwbouw Brede School op de Kop van het Javaeiland

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwbouw Brede School op de Kop van het Javaeiland

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zeeburg (sinds 2010 Stadsdeel Oost), zoekt een architectenbureau voor het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp, het uitvoeringsgereed maken en uitvoeringsbegeleiding van een nieuwbouw brede school op de kop van het Javaeiland. Middels een architectenselectie wil het stadsdeel vijf bureaus selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. Het stadsdeel is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
De opdracht is gegund aan SeARCH (bron: SeARCH).
Echter, op 25 juni 2008 heeft de gemeenteraad Amsterdam besloten toch geen brede school op de kop van het Javaeiland te bouwen.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.