Ontwerpwedstrijden - Nieuwbouw stadhuis te Almelo
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Nieuwbouw stadhuis te Almelo

Gemeente Almelo zoekt een architectenbureau voor het fasegewijs uitwerken tot een besteksgereed ontwerp voor het nieuw te bouwen stadhuis. Middels een architectenselectie wil de gemeente minimaal vijf en maximaal zeven bureaus uitnodigen voor een besloten prijsvraag. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen aan de ontwerper van het winnende ontwerp.

Resultaat
De architectenselectie is afgerond. De volgende zeven bureaus zijn geselecteerd voor het vervolg: Claus en Kaan, EGM, Jo Coenen en Co, Kraaijvanger Urbis, Mecanoo, Meyer en Van Schooten, RAU. (Bron: www.architectenweb.nl)
De aanbestedingsprocedure heeft vertraging opgelopen omdat een raadsmeerderheid het publiek meer wil betrekken bij de keuze van het winnend ontwerp. (Bron: Cobouw)

Op grond van visiepresentaties van de zeven bureaus selecteerde de gemeente Almelo de architectenbureaus Jo Coenen en Co, Kraaijvanger Urbis en Meyer en Van Schooten voor deelname aan de besloten prijsvraag. Voorafgaand aan deze prijsvraag vindt een openbare debatavond plaats, waarbij inwoners de architecten kunnen meegeven waaraan het ontwerp in hun ogen zou moeten voldoen. Uit de drie ontwerpen die daarop volgen, kiest de jury de uiteindelijke winnaar. Hierna kan het college van B en W besluiten dit advies al dan niet te volgen. (Bron: www.architectenweb.nl)

Op 19 januari 2010 maakte de gemeente Almelo bekend dat de procedure wordt voortgezet met Kraaijvanger Urbis en Meyer en Van Schooten Architecten. Op 22 januari opent de burgemeester van Almelo de tentoonstelling met de twee ontwerpen in de Centrale Bibliotheek in Almelo. De tentoonstelling is te zien t/m 6 februari. Op 25 januari presenteren de architecten hun ontwerp in het Theaterhotel in Almelo. Het college van B&W heeft moeten besluiten Jo Coenen en Co Architects uit te sluiten van deelname omdat de inschrijving van dit bureau niet voldoet aan de in de selectieleidraad voorgeschreven eisen. (Bron: persbericht gemeente Almelo, download pdf).

De opdracht is gegund aan Meyer en Van Schooten architecten. (bron: gemeente Almelo)

Op 29 oktober 2010 is bekend gemaakt dat het college van B&W de gemeenteraad voor zal stellen het programma voor het nieuwe stadhuis te versoberen en dit op een andere locatie te realiseren. Het ontwerp van Meyer en Van Schooten zal niet worden gerealiseerd. (bron: gemeente Almelo en Cobouw).

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.