Ontwerpwedstrijden - Renovatie van Drift 4-6 en renovatie van Drift 8

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Renovatie van Drift 4-6 en renovatie van Drift 8

Universiteit Utrecht zoekt een architectenbureau voor een volledige ontwerp opdracht ten behoeve van architectuur/bouwkunde en inrichting, bestaande uit de fases voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek, aanbesteding, uitvoering met projectafronding. Middels een architectenselectie wil de universiteit vijf bureaus selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De universiteit is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Jaco D. de Visser Architecten.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.