Ontwerpwedstrijden - Nieuwbouw College de OpMaat in Hilversum

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwbouw College de OpMaat in Hilversum

Stichting voor Christelijk Onderwijs in het Gooi is op zoek naar een architect voor ontwerp- en advieswerkzaamheden om op basis van een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen tot een bestek te komen van het bouwkundig ontwerp inclusief terrein en vaste inrichting en de uitvoering van dit ontwerp te begeleiden. Daarom heeft de Stichting een aanbestedingsprocedure opgestart. Middels een architectenselectie wil zij 5 architecten uitnodigen voor deelname aan de inschrijvingsfase. Uiteindelijk wil zij de opdracht gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. de selectieprocedure zo in te richten dat de achtereenvolgende beoordelingsmomenten volstrekt duidelijk zijn;
  2. de verhoogde omzeteisen voor combinaties te schrappen;
  3. de gehanteerde financiële ratio’s te heroverwegen;
  4. de selectiecommissie te versterken met architectonische expertise; 
  5. een uiterste contactdatum te prikken voor het stellen van vragen en de antwoorden hierop beschikbaar te stellen in een Nota van Inlichtingen voor de sluiting van de aanmeldingstermijn.

Klik hiernaast de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan INBO. (bron: www.inbo.com)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.