Ontwerpwedstrijden - Ontwerp nieuw zwemcomplex Den Helder

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerp nieuw zwemcomplex Den Helder

Gemeente Den Helder, Dienst RWO, zoekt een architectenbureau voor voor het ontwerp van circa 4000 m2 BVO gebouw en 1400 m2 BVO binnen- en buitenzwembaden. Middels een architectenselectie wil de gemeente minimaal vijf en maximaal acht bureaus selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. de gemeentelijke ambities ten aanzien van het project, met name in termen van architectonische uitstraling en performance beter uit te werken;
  2. het toetsingskader voor het selectiecriterium signatuur van de architect alsnog uit te werken;
  3. het toetsingskader voor het selectiecriterium ervaring met soortgelijke projecten beter uit te werken;
  4. de namen van de leden van de selectiecommissie bekend te maken en gegadigden te verbieden contact te zoeken met deze leden in het kader van de aanbestedingsprocedure, op straffe van uitsluiting;
  5. de selectiecommissie te versterken met een architectlid.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Wind Architecten Adviseurs.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.