Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie Huis voor Cultuur

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie Huis voor Cultuur

Gemeente Oosterhout zoekt een architectenbureau voor een bouwkundig ontwerp en het uitwerken hiervan tot en met de uitvoeringsfase ten behoeve van een nieuwbouw hoogwaardige multifunctionele voorzieningencluster in het hart van Oosterhout. Middels een architectenselectie wil de gemeente vijf bureaus selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. het masterplan alsnog beschikbaar te stellen;
  2. de mogelijkheid te bieden vragen te stellen over de nota van inlichtingen;
  3. de mogelijkheid open te houden dat dochtermaatschappijen van hetzelfde concern zich in één en hetzelfde samenwerkingsverband mogen aanmelden;
  4. voorwaarde 14 te schrappen;
  5. duidelijker aan te geven wat u onder "gebouw voor kunst- en cultuureducatie" verstaat of deze referentiecategorie te integreren met de categorie "(film)theaters";
  6. de oplevertermijn van de referenties terug te brengen naar vijf jaar;
  7. een minder fraudegevoelig beoordelingssysteem te formuleren voor de selectiefase.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Reactie gemeente Oosterhout
De gemeente Oosterhout is het niet eens met de aanbevelingen van het Steunpunt en de wijze waarop het Steunpunt haar aanbevelingen naar buiten brengt. De gemeente heeft het Steunpunt verzocht haar reactie op de aanbevelingen van het Steunpunt te publiceren op deze website.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van de gemeente Oosterhout.

Reactie Steunpunt
Op basis van de reactie van de gemeente wil het Steunpunt haar aanbevelingen als volgt rectificeren:

  1. aanbeveling inzake beschikbaar stellen masterplan komt te vervallen;
  2. aanbeveling inzake het beoordelingssysteem moet worden: het Steunpunt raadt aan een transparanter beoordelingssysteem te formuleren voor de selectiefase.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt op de reactie van de gemeente Oosterhout.

Tweede reactie gemeente Oosterhout en tweede reactie Steunpunt
Naar aanleiding van de reactie van het Steunpunt heeft de gemeente Oosterhout een tweede schriftelijke reactie verstuurd met het verzoek deze wederom op de website te publiceren. Het Steunpunt heeft ook op deze brief gereageerd. 

Klik hiernaast voor de volledige tweede reacties

Resultaat
De opdracht is gegund aan Diederendirrix. (bron: BN/DeStem)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.