Ontwerpwedstrijden - Nieuwbouw onderzoeksfaciliteit Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwbouw onderzoeksfaciliteit Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht

Universiteit Utrecht zoekt een architectenbureau voor een volledige ontwerpopdracht bestaande uit de fases voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, prijs- en contractvorming en nazorg, ten behoeve van een nieuwbouw onderzoeksfacilitiet. De architect is gedurende de gehele ontwerpfase coördinator van het ontwerpteam. Middels een architectenselectie wil de Universiteit vijf bureaus selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. De Universiteit is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. het geclaimde recht ideeën, suggesties, informatie en documenten waar een intellectueel eigendom op rust in het kader van de aanbesteding te gebruiken en bewerken te schrappen;
  2. de overdracht van het intellectueel eigendom op de geselecteerde inschrijving aan te passen of te schrappen;
  3. de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de selectiefase te schrappen;
  4. de instemmingsplicht te beperken tot de procedure en aanbestedingsdocumenten voor zover bekend voor het verstrijken van de uiterste aanmelddatum;
  5. meerdere dochterondernemingen van hetzelfde concern toe te staan, wanneer zij lid zijn van dezelfde aanmeldende combinatie;
  6. de selectie- en gunningscommissie te versterken met een architectlid;
  7. gegadigden te verbieden contact te zoeken met de leden van de beoordelingscommissies, op straffe van uitsluiting;
  8. de oplevertermijn van de referenties terug te brengen tot vijf jaar.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Universiteit Utrecht heeft niet gereageerd op de aanbevelingen van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan AAArchitecten.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.