Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie Ondernemershuis Roermond

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie Ondernemershuis Roermond

LLTB Ontwikkeling zoekt een architectenbureau voor architectenwerkzaamheden inzake de renovatie van een tweetal monumentale panden en een nieuw te bouwen gedeelte dat tevens zal zorgen voor een verbinding tussen de twee panden. Middels een architectenselectie wil LLTB vijf bureaus selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. LLTB is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. de eis van inschrijving in het beroeps- of handelsregister voor derden te schrappen;
  2. in geval van aanmelding door combinaties slechts inschrijving in het Architectenregister of vergelijkbaar register van één combinant te eisen.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

De contactpersoon heeft positief gereageerd op de reactie van het Steunpunt. Beide aanbevelingen zijn overgenomen in de nota van inlichtingen.

Resultaat
De opdracht is gegund aan SATIJNplus Architecten. (bron: SATIJNplus)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.