Ontwerpwedstrijden - Ontwerpopdracht nieuwe huisvesting Milieutechnisch Bedrijf (MtB) en Handhaving Openbare Ruimte (HOR)

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerpopdracht nieuwe huisvesting Milieutechnisch Bedrijf (MtB) en Handhaving Openbare Ruimte (HOR)

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de nieuwe huisvesting van het MtB en HOR. Deze nieuwe huisvesting omvat onder andere kantoren, kleed- en wasruimten, kantine en een stalling voor dienstvoertuigen. De gemeente is voornemens de opdracht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de laagste prijs.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding gecomplimenteerd met deze procedure.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Architektenbureau Hans Bakker.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.