Ontwerpwedstrijden - Ontwerp chirurgisch behandelcentrum en top klinisch chirurgisch centrum

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerp chirurgisch behandelcentrum en top klinisch chirurgisch centrum

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van een chirurgisch behandelcentrum en een top klinisch chirurgisch centrum. Middels een architectenselectie wil het UMCU vijf bureaus uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. Het UMCU is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. alsnog uw ambities ten aanzien van de architectonische vormgeving van het gebouw te vermelden;
  2. de passage ten aanzien van combinaties te herzien;
  3. te overwegen overweging ook alternatieve bewijsmiddelen toe te staan ter beoordeling van de financiële en economische draagkracht; 
  4. minimumeisen en selectiecriteria strikt te scheiden;
  5. ook alternatieve bewijsmiddelen toe te staan ter beoordeling van de financiële en economische draagkracht;
  6. duidelijker te vermelden wat er onder een gelijkwaardig referentieproject verstaan moet worden;
  7. de architectenselectie niet uitsluitend op kwantitatieve criteria uit te voeren, maar om ook aandacht te besteden aan kwaliteit;
  8. expliciet te vermelden dat de opgegeven gunningscriteria een uitwerking op hoofdlijnen betreft en dat een nadere uitwerking zal volgen aan het begin van de gunningsfase;
  9. het onderdeel kwaliteit van de economisch meest voordelige inschrijving beter uit te werken. 
  10. een eventuele volgende aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Atelier Kempe Thill in combinatie met Osar architects.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.