Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie zorgonderwijscentrum

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie zorgonderwijscentrum

KEG Viataal Groep zoekt een architectenbureau voor het ontwerp en stedenbouwkundige inpassing van een nieuw zorgonderwijscentrum te Zoetermeer. Middels een architectenselectie wil KEG Viataal Groep vijf bureaus selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. KEG Viataal groep is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

 1. de ambities alsnog expliciet te verwoorden en beschikbaar te stellen aan de gegadigden;
 2. de planning van de aanbestedingsprocedure aan te passen;
 3. de beoordelingscommies te versterken met kennis van architectuur, bij voorbeeld in de vorm van een architectlid;
 4. de leden van de beoordelingscommissie bekend te maken en gegadigden te verbieden contact te zoeken met deze leden in het kader van de onderhavige aanbesteding, op straffe van uitsluiting;
 5. expliciet te vermelden dat gegadigden uitsluitend inlichtingen mogen inwinnen over de aanbestedingsprocedure via de officiële contactpersoon op de voorgeschreven wijze;
 6. naar vergelijkbare referentieprojecten te vragen in plaats van soortgelijke projecten;
 7. duidelijk te maken hoe u vijf architecten selecteert bij gelijke scores in de architectenselectie;
 8. in de inschrijvingsfase de gunningcriteria duidelijker te scheiden van selectiecriteria;
 9. de minimumeis van inschrijving in het beroepsregister conform het Europese aanbestedingsrecht (artikel 47 lid 1 BAO) te formuleren;
 10. de inkoopvoorwaarden te publiceren of de instemmingplicht te schrappen;
 11. te overwegen de omzeteis naar beneden bij te stellen;
 12. te eisen dat uit de orderportefeuille moet blijken dat de gegadigde over voldoende financiële draagkracht beschikt;
 13. genoegen te nemen met één bewijsmiddel om de financiële draagkracht aan te tonen en derhalve óf de omzeteisen óf de inzage van de orderportefeuille als minimumeis te schrappen.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

De contactpersoon heeft niet gereageerd op de reactie van het Steunpunt. Het Steunpunt heeft ook geen nota van inlichtingen ontvangen.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Inbo Architecten.

Opdrachtgever
KEG Viataal Groep


Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.