Ontwerpwedstrijden - Architect brede school Duurstedelaan

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architect brede school Duurstedelaan

Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van een brede school. De opdracht omvat maximaal het ontwerpen, het uitvoeringstechnisch gereedmaken en de esthetische uitvoeringsbegeleiding van het project. De architect zal naast de 'dienstverlening architectuur' tevens verantwoordelijk zijn voor de bouwkundige en constructieve uitwerking behoudens installatietechnische werkzaamheden. Middels een architectenselectie wil de gemeente vijf bureaus selecteren voor de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. de omzeteis ten aanzien van combinaties te heroverwegen;
  2. slechts van één referentieproject te verlangen dat de opdracht de fasen voorontwerp tot en met nazorg omvat;
  3. een eventuele volgende aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Verheijen van Rijswijk Knappers de Haan architecten.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.