Ontwerpwedstrijden - Ontwerpen schoolgebouw Heerhugowaard door een integraal ontwerpteam

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerpen schoolgebouw Heerhugowaard door een integraal ontwerpteam

Gemeente Heerhugowaard zoekt een ontwerpteam ten behoeve van de nieuwbouw van een schoolgebouw voor praktijkonderwijs 'De Polsstok' en het vmbo beroepsgerichte leerweg van het 'Huygens College' te Heerhugowaard. Middels een voorselectie wil de gemeente minimaal vijf teams selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. aan te geven of deskundigheid op het gebied van architectuur vertegenwoordigd is in de selectiecommissie;
  2. geen vertegenwoordigers met stemrecht van de adviseur die de aanbestedingsprocedure begeleidt zitting te laten nemen in de selectiecommissie;
  3. de minimumeis inzake technische bekwaamheid te herzien;
  4. duidelijker aan te geven hoe de score op de shortlistcriteria tot stand komt;
  5. te werken met een eigen verklaring;
  6. niet naar overbodige informatie te vragen in het kader van de shortlistcriteria;
  7. een beter onderscheid tussen visie en ervaring te maken bij de shortlistcriteria;
  8. duidelijk aan te geven wat onder ‘een juiste weergave van de visie van gegadigde’ verstaan moet worden;
  9. een gebruiksvriendelijkere eigen verklaring beroep op derden ter beschikking te stellen;
  10. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van ZRi op de aanbevelingen van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Huygens College en de Polsstok VOF bestaande uit: Ector Hoogstad Architecten, DWA, Aronssohn en DGMR.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.