Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie meester de Vriesschool

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie meester de Vriesschool

Gemeente Noordenveld zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de nieuwbouw meester de Vriesschool te Noordenveld. Middels een architectenselectie wil de gemeente vijf bureaus uitnodigen voor de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om: 

  1. alsnog de projectambities kenbaar te maken;
  2. de bepaling ten aanzien van de rechtsverwerking te nuanceren;
  3. de direct opeisbare boete te heroverwegen;
  4. nader aan te geven wat er onder een antecedentenonderzoek verstaan moet worden;
  5. de minimumeisen inzake de technische bekwaamheid te herzien;
  6. na te gaan of het opportuun is de omzeteis te verlagen;
  7. de beoordelingskaders van de selectiecriteria nader toe te lichten;
  8. de beoordelingsmethode te herzien;
  9. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan BCT Architecten, ingenieurs en adviseurs..

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.