Ontwerpwedstrijden - Architecten en engineersdiensten revitalisering DIA Kreupelstraat

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architecten en engineersdiensten revitalisering DIA Kreupelstraat

Gemeente Groningen zoekt een architectenbureau voor de revitalisering van een vestiging van de Dienst Informatievoorziening en Administratie (DIA) aan de Kreupelstraat te Groningen. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf bureaus uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

 1. de voorwaarde dat een gegadigde zich slechts één maal mag aanmelden te heroverwegen;
 2. de bepaling dat gegadigden binnen een week moeten aangeven dat zij van aanmelding afzien te schrappen, dan wel te verruimen;
 3. de vertrouwelijkheidvoorwaarde te nuanceren;
 4. het voorbehoud ten aanzien van voorwaardelijke aanmeldingen te herzien;
 5. het collusieverbod in de leidraad te verduidelijken;
 6. de omzeteis te herzien;
 7. de minimumeis betreffende milieubeheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan te scherpen;
 8. de beoordeling van de referenties te herzien;
 9. de samenstelling van het beoordelingsteam bekend te maken;
 10. kennis van architectuur op te nemen in het beoordelingsteam;
 11. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan SKETS architectuurstudio.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.