Ontwerpwedstrijden - Nieuwbouw huisvesting voor CSG Beilen en dr. Nassau Junior College

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwbouw huisvesting voor CSG Beilen en dr. Nassau Junior College

SCG Beilen en dr. Nassau Junior College zoeken een architectenbureau voor een nieuwbouw huisvesting voor CSG Belein en dr. Nassau Junior College te Beilen. Middels een architectenselectie willen de scholen vijf bureaus uitnodigen voor de gunningsfase. De scholen zijn voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om: 

  1. de selectiecommissie te versterken of ondersteunen met specifieke kennis van architectuur;
  2. meer duidelijkheid te verschaffen over de advisering van de selectiecommissie;
  3. de beoordelingssystematiek voor de referentieborden te herzien;
  4. duidelijkheid te verschaffen over de ondertekening van de gevraagde tevredenheidverklaring;
  5. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan BDG Architecten Ingenieurs. (bron: architectenweb)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.