Ontwerpwedstrijden - MFC Tiendeveen

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

MFC Tiendeveen

Gemeente Hoogeveen zoekt een architect voor het ontwerp van MFC Tiendeveen te Tiendeveen. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf architectenbureaus uitnodigen voor de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. ook bij nationale aanbestedingen de Europese aanbestedingsregels te volgen;
  2. ruimere termijnen te hanteren tot het stellen van vragen;
  3. de inkoopverklaring te herzien;
  4. de omzeteis verder te verlagen;
  5. de verzwaarde omzeteis voor combinaties te herzien;
  6. ook genoegen te nemen met een verklaring van een externe boekhouder ten aanzien van de behaalde omzetten;
  7. geen toekomstige opleverdata voor referenties te hanteren;
  8. de beoordeling van het referentiebord te schrappen of herzien;
  9. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Tromp Partners architecten. (bron: dorpssmederij tiendeveen)
 

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.