Ontwerpwedstrijden - Brede Zorgschool Tiel

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Brede Zorgschool Tiel

Stichting Volkshuisvesting Tiel zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van Brede Zorgschool Tiel. Middels een voorselectie wil SVT maximaal zeven bureaus uitnodigen voor de gunningsfase. SVT is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. alsnog de projectambities te vermelden;
  2. nadere informatie te verschaffen over de ‘hardheid’ van de opdracht;
  3. te vragen naar een minimale gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaren in plaats van een minimale omzet in de afgelopen drie jaar;
  4. de minimumeisen inzake technische bekwaamheid te herzien;
  5. de gelijkwaardige school en de overige drie referenties gelijkelijk te beoordelen in de nadere selectie;
  6. het selectiecriterium multidisciplinair vermogen te schrappen;
  7. de selectiecommissie te versterken met deskundigheid op het gebied van architectuur;
  8. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Architectenbureau Visser en Bouwman.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.