Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie renovatie Schouwburg Kunstmin Dordrecht

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie renovatie Schouwburg Kunstmin Dordrecht

Gemeente Dordrecht zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de interne verbouwing en renovatie van schouwburg Kunstmin te Dordrecht. Middels een voorselectie wil de gemeente minimaal vijf en maximaal zeven bureaus uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. een postadres te vermelden;
  2. de voorwaarden ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te herzien;
  3. de omzeteis te herzien;
  4. ook genoegen te nemen met een verklaring van een externe boekhouder/administratiekantoor in plaats van een accountantsverklaring;
  5. het overzicht van de actuele orderportefeuille te herzien;
  6. de technische minimumeisen te herzien;
  7. de beoordeling van de extra referenties nader toe te lichten;
  8. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Greiner van Goor Huijten Architecten.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.