Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie Renovatie deel 1 van de Stadsschouwburg

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie Renovatie deel 1 van de Stadsschouwburg

Gemeente Utrecht zoekt een ontwerpteam voor het ontwerp van de renovatie deel 1 van de Stadsschouwburg te Utrecht. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf teams uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. De uitschrijver van deze aanbesteding heeft de aanbestedingsprocedure mede aan de hand van KOMPAS light opgesteld.Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. in de selectieleidraad reeds een doorkijk naar de gunningsfase op te nemen;
  2. de in de beoordelingsmethode opgenomen significantiefactor te herzien;
  3. de voorwaarden van de referentieprojecten te herzien;
  4. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl)

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Van Hoogevest Architecten.
Opdrachtgever
Gemeente Utrecht


Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.