Ontwerpwedstrijden - Ontwerp uitbreiding Watercampus Leeuwarden

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerp uitbreiding Watercampus Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden zoekt een architectenbureau (p.1) voor het ontwerp van uitbreiding Watercampus te Leeuwarden. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. het Assitur-arrest in de aanmeldingsvoorwaarden te verwerken;
  2. voor de nadere selectie niet per definitie gebonden te zijn aan artikel 47 en 48 Bao.
Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De volgende partijen zijn geselecteerd voor deelname aan de gunningsfase:
  • Combinatie Gear bestaande uit: architectenbureaus TDA, Hans Achterbosch, Jelle de Jong en Borren en Staalenhoef
  • Cepezed
  • Van Mourik
  • DP6
  • UNStudio
(bron: liwwadders.nl)

De opdracht is uiteindelijke gegund aan de combinatie GEAR bestaande uit: architectenbureaus TWA, AchterboschZantman, Jelle de Jong en Borren en Staalenhoef.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.