Ontwerpwedstrijden - adviesdiensten architectuur en installaties Boglup Vesting Naarden

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

adviesdiensten architectuur en installaties Boglup Vesting Naarden

Ministerie van BZK, Rijksgebouwendienst zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de verplaatsing van het Nederlands Vestingmuseum te Naarden. Middels een voorselectie wil de Rijksgebouwendienst vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De Rijksgebouwendienst is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft geen aanbevelingen gedaan. Het heeft de aanbesteder gecomplimenteerd met de opzet van de selectieprocedure.


Resultaat
De opdracht is gegund aan RDH Architecten Stedenbouwkundigen. (Museumbeleidsplan 2012 – 2015 “Vooruitkijken naar gisteren”, Nederlands Vestingmuseum)

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.