Ontwerpwedstrijden - Renovatie en Nieuwbouw Schouwburg De Lawei en Centrum voor Kunsten De Meldij

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Renovatie en Nieuwbouw Schouwburg De Lawei en Centrum voor Kunsten De Meldij

Schouwburg de Lawei zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de renovatie en nieuwbouw Schouwburg De Lawei en Centrum voor Kunsten De Meldij te Drachten. Middels een voorselectie wil de schouwburg vijf bureaus selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De schouwburg is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:
  1. de link naar de inkoopvoorwaarden te corrigeren;
  2. na te gaan of het opportuun is de omzeteis te matigen;
  3. de geschiktheidseis technische bekwaamheid aan te passen;
  4. de bepaling inzake combinaties bij de geschiktheidseis betreffende technische bekwaamheid aan te passen;
  5. duidelijk aan te geven welke referenties u in de andere selectie wilt beoordelen.
Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
de volgende vijf bureaus werden geselecteerd voor de gunningsfase:
  • Jonkman Klinkhamer;
  • De Architecten Cie;
  • Ector Hoogstad;
  • Mecanoo;
  • RAU.

De opdracht is gegund aan Jonkman Klinkhamer.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.