Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie azc Grave

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie azc Grave

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van een azc te Grave. Middels een voorselectie wil het COA partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. Het COA is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. het conceptcontract alsnog beschikbaar te stellen of in geen geval afwijkingen ten opzichte van de beschikbaar gestelde aanbestedingsdocumentatie in het contract op te nemen;
  2. duidelijker aan te geven of het kwalificatiedocument wel of niet als hardcopy ingediend moet worden;
  3. de omzeteis te matigen;
  4. te vragen naar een omzet die behaald is met architectendiensten;
  5. de voorwaarden ten aanzien van de referenties aan te passen;
  6. architecten per selectiecriterium in staat te stellen hun meest geschikte referentie van de vier ingediende referenties in te dienen;
  7. de gunningscriteria aan te passen;
  8. eenduidig aan te geven welke gestanddoeningstermijn van toepassing is;
  9. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hier voor de volledige reactie van het Steunpunt.


Resultaat
De opdracht is gegund aan Groosman partners.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.