Ontwerpwedstrijden - Renovatie en nieuwbouw locatie Tolstraat te Alphen aan den Rijn

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Renovatie en nieuwbouw locatie Tolstraat te Alphen aan den Rijn

SCOPE Scholengroep zoekt een architect ten behoeve van de renovatie en uitbreiding van het Groene Hart Lyceum en de nieuwbouw van de TopMavo te Alphen aan den Rijn. Middels een voorselectie wil SCOPE Scholengroep minimaal vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. SCOPE Scholengroep is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. alsnog uw projectambities te vermelden;
  2. het Assitur-arrest in de voorwaarden te verwerken;
  3. de bepaling ten aanzien van de auteursrechten te herzien;
  4. een andere gunningsmethodiek te hanteren in de gunningsfase;
  5. de beoordelingsmethodiek voor de nadere selectie aan te passen;
  6. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light 2.0 te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hier voor de volledige reactie van het Steunpunt.


Resultaat
De opdracht is gegund aan AGS Architekten & Planners. (bron: projectpagina Scope Scholengroep)

Opdrachtgever
SCOPE Scholengroep

AGS Architekten & Planners

Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.