Ontwerpwedstrijden - Architectdiensten Stadhuisplein 1 en 2

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectdiensten Stadhuisplein 1 en 2

Gemeente Eindhoven zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de renovatie van Stadhuisplein 1 en 2. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf bureaus selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. reeds in de selectiefase een doorkijk te geven naar de gunningsfase;
  2. de gestanddoeningstermijn voor de aanmelding te schrappen dan wel meer informatie te verstrekken over de gunningsfase;
  3. ook genoegen te nemen met andere verklaringen waaruit de continuïteit van de gegadigde blijkt;
  4. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light 2.0 te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hier voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
Procedure stopgezet, omdat onzeker is in hoeverre de Stadstoren en het Stadshuis gerenoveerd zal gaan worden en op welke termijn, gezien de huidige economische situatie en de gelden die hiermee gemoeid zijn.

Uit raadsstukken van 7 mei 2013 blijkt dat gemeente Eindhoven, aan het Europese SPEA (Smart Procurement European Alliance) project deel wil nemen. Hierin wordt samen met de steden Barcelona en Birmingham met subsidie uit Europa gezocht naar innovatieve aanbestedingen op de thema’s financiering en energiemaatregelen. Het college heeft ingestemd om de Eindhovense deelname aan dit Europese project in te vullen via het project renovatie Stadhuistoren. (bron: raadsinformatiebrief 7 mei 2013, gemeente Eindhoven)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.