Ontwerpwedstrijden - Architect Broederenklooster te Zutphen

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architect Broederenklooster te Zutphen

Gemeente Zutphen zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de renovatie en uitbreiding van het Broederenklooster te Zutphen. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
De opdracht zou 11 februari 2014 worden gegund. Gunning is echter uitgesteld omdat onzeker is of het project door zal gaan. (bron: De Stentor)
24 februari is besloten dat het project door zal gaan. (bron: De Stentor)

Tijdens de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen is het project weer ter sprake gebracht. 10 juni is besloten dat een commissie onderzoek zal doen naar een hernieuwde aanpak van het project. Deze beslissing is ook vastgelegd in het coalitieakkoord. (bron: contact.nl)

De opdracht is gegund aan Bierman Henket architecten.

Uit het bericht over de eerste resultaten van de onderzoekscommissie valt op te maken dat de het project kort na de verkiezingen is stopgezet. (bron: De Stentor)

Opdrachtgever
Gemeente Zutphen

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.