Ontwerpwedstrijden - Aanbesteding Total Engineering Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Aanbesteding Total Engineering Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16

STC-Group Scheepvaart en Transport zoekt een architectenbureau om een total engineeringopdracht aan te verstrekken voor het ontwerp van de nieuwbouw STC Waalhaven te Rotterdam. Middels een voorselectie wil de STC-Group vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. STC-Group is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
De opdracht is gegund aan DP6 Architectuurstudio.

Opdrachtgever
Stichting STC-Group

DP6 Architectuurstudio

Documenten
stcwaalhavendp6.jpeg
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.