Ontwerpwedstrijden - Ontwerpdiensten Science Campus tweede fase - architectonisch en bouwkundig ontwerp

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerpdiensten Science Campus tweede fase - architectonisch en bouwkundig ontwerp

Universiteit Leiden is voornemens de opdracht voor het ontwerp van de nieuwbouw Science Campus fase 2 middels een onderhandelingsprocedure zonder vooraankondiging op grond van artikel 2.32 sub b Aanbestedingswet 2012 te gunnen aan de combinatie JHK Architecten / Inbo.

Resultaat

De opdracht is, via een enkelvoudige onderhandse procedure, gegund aan JHK Architecten / Inbo. (bron: TED)

Opdrachtgever
Universiteit Leiden

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.