Ontwerpwedstrijden - Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerp nieuwbouw Praktijkschool LMC PrO locatie te Rotterdam

Gemeente Rotterdam roept architecten op een portfolio van hun werk op te sturen. Na publicatie van de uitvraag hebben geïnteresseerde ontwerpers tot 8 maart 2017 de tijd om zich aan te melden via architectenselectieSO@rotterdam.nl. Uit deze inzendingen selecteert de gemeente vijf architecten voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Op basis van de visie op de opgave, de visie op de samenwerking en een (vraag)gesprek, zal de meest geschikte architect worden geselecteerd. Deze architect zal opdracht krijgen een ontwerp voor de school en de buitenruimte te maken en dit in samenwerking met de betrokken partijen uit te werken tot een bestek.

Relevante documenten kunnen hier gedownload worden.

Resultaat

De opdracht wordt gegund aan De Zwarte Hond. (bron: dezwartehond.nl)

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.