Ontwerpwedstrijden - Herinrichting kantoor St. Jacobsstraat 200 te Utrecht

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herinrichting kantoor St. Jacobsstraat 200 te Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de herinrichting van de Sint Jacobsstraat 200 te Utrecht. Middels een voorselectie wil het Rijksvastgoedbedrijf vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Procedure

Een brancheorganisatie heeft een klacht ingediend waarin zij klaagt dat deze twee inschrijvingen ten onrechte als ongeldig terzijde zijn gelegd en de inschrijvers ten onrechte niet in de gelegenheid zijn gesteld om de fout in hun inschrijvingen te herstellen. Omdat de inschrijvingsbegroting geen deel uitmaakt van de te sluiten overeenkomst, is er volgens de brancheorganisatie geen inschrijving onder voorwaarden ingediend en is de door de aanbesteder in de aanbestedingsstukken voorgeschreven AABA DNR 2005 van toepassing. De inschrijvers hebben namelijk in het inschrijvingsbiljet ingestemd met de voorwaarden van de aanbesteding.
De Commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is. (bron: advies 479)

Er zijn vijf inschrijvingen ontvangen. De opdracht wordt gegund aan Studio Nuy van Noort.

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.